Łódzkie Gra w Reczną 2018

Łódzki Związek Piłki Ręcznej na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  w ramach zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” organizuje w okresie od kwietnia do września 2018 roku kolejny cykl rozgrywek piłki ręcznej pod nazwą: „Łódzkie gra w ręczną”.

Rozgrywki  organizowane są w tym roku osobno dla dziewcząt i chłopców uczennic i uczniów szkół podstawowych.  W  rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące szkoły lecz dopuszczalny jest również (w porozumieniu z organizatorem) udział zespołów łączonych z terenu jednej gminy.
Działania ŁZPR realizowane poprzez rozgrywanie eliminacji gminnych i powiatowych, a następnie podregionalnych i regionalnych w celu wyłonienia szkół, które będą reprezentować każdy z regionów w zawodach finałowych. Podziału na regiony dokonano na podstawie dotychczasowego uczestnictwa w rozgrywkach Orlikowej Ligi Mistrzów w piłce ręcznej.
I – Łódź;
II – Kutnowski, Łęczycki, Łowicki, Poddębicki, Zgierski;
III – Brzeziński, Łódzki Wschodni, Rawski, Skierniewicki;
IV – Łaski, Pabianicki, Sieradzki, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski;
V – Bełchatowski, Opoczyński, Pajęczański, Piotrkowski, Radomszczański, Tomaszowski.

W turniejach finałowych uczestniczyć będzie po sześć zespołów z każdej kategorii (zwycięzcy regionów i II-gie drużyny z najliczniej reprezentowanych regionów – z wyłączeniem Łodzi). Dla wybranych uczestników turnieju finałowego (20 dziewcząt i 20 chłopców) zorganizowane zostaną  4-dniowe konsultacje szkoleniowe z udziałem nauczycieli uczestniczących dzieci.

Turnieje eliminacyjne i finałowe odbędą się w siedzibach uczestników, konsultacje szkoleniowe w Łodzi.
Rozgrywki prowadzone będą trzy etapowo:
I Etap – powiatowy (kwiecień - maj 2018)
II Etap – regionalny (w 5-ciu regionach Województwa – czerwiec 2018)
III Etap – finał wojewódzki (wrzesień 2018)
Konsultacje – październik 2018

Rozgrywki „Orlikowej Ligi Mistrzów Województwa Łódzkiego w Piłce Ręcznej przeprowadzone będą w myśl załączonego regulaminu.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w cyklu rozgrywek tegorocznej edycji imprezy.

Zgłoszenia wstępne prosimy kierować na adres organizatora - Wiceprezes ŁZPR Jerzy Bończak (tel. 48 696016267; e-mail: j.bonczak@lodzkizpr.pl do dnia 27 kwietnia 2018 roku.

Po otrzymaniu zgłoszeń opracowany zostanie terminarz oraz wskazane miejsca rozgrywania zawodów.

 organizator:  Jerzy Bończak

   administracja   poczta  Serwis lodzkizpr wykorzystuje cookies! ©2015-2018 Łódzki Związek Piłki Ręcznej | www.lodzkizpr.pl