kurs trenerski poziom B - przedłużenie zapisów- 4.06.2018 -
Przedłużamy zapisy na kurs do 31.08.2018r.

Łódzki Związek Piłki Ręcznej za zgodą Związku Piłki Ręcznej w Polsce organizuje kurs trenerów piłki ręcznej na poziomie II EHF „RINCK” Convention (odpowiednik trenera II klasy przed rokiem 2013), którego ukończenie umożliwi ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej kategorii „B”.

Kurs zamierzamy przeprowadzić w terminie: wrzesień 2018 – styczeń 2019 roku w Łodzi, w obiektach sportowo – dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego w formie trzydniowych VIII zjazdów,
w poniższych terminach:
I zjazd       - wrzesień 2018
II zjazd     - wrzesień 2018
III zjazd    - październik 2018
IV zjazd     - październik 2018
V zjazd      - listopad 2018
VI zjazd     - listopad 2018
VII zjazd    - grudzień 2018
VIII zjazd  - grudzień 2018
Egzamin końcowy – 2019

Wymagania formalne dla ubiegających się o zakwalifikowanie na kurs:
1. Ukończenie 18 roku życia.
2. Wykształcenie co najmniej średnie.
3. Brak karalności za przestępstwa umyślne  lub inne popełnione w związku ze współzawodnictwem sportowym.
4. Udokumentowanie , co najmniej 3-letniego stażu pracy trenerskiej od czasu uzyskania licencji kategorii C.
5. Dokumenty potwierdzające dorobek w pracy szkoleniowej jako trenera licencjonowanego kategorii C.
6. Udokumentowane  ukończeniu kursów lub kursokonferencji szkoleniowych  dla kategorii C.

Warunkiem  dopuszczenia do egzaminu końcowego i obrony pracy dyplomowej jest:
- minimum 80% frekwencja podczas wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
- pozytywna ocena z egzaminu z zakresu teoretycznych podstaw sportu;
- pozytywna ocena pracy dyplomowej.

Warunkiem  uzyskania uprawnień jest:
- pozytywna ocena ze specjalistycznego egzaminu końcowego i obrony pracy dyplomowej.

Absolwenci kursu otrzymują:
- po zakończeniu zajęć - zaświadczenie ukończenia kursu trenerskiego w piłce ręcznej na poziomie II EHF „RINCK” Convention, zaświadczenie jest ważne przez 24 miesiące.
- po obronie pracy dyplomowej - certyfikat (w języku polskim i angielskim) uzyskania uprawnień trenerskich na poziomie II, umożliwiający wydanie licencji trenera kategorii B.

Program 180 godzin
Część ogólna: 48 godz.(teoria treningu, anatomia funkcjonalna, biomechanika, fizjologia, pedagogika, psychologia, zarządzanie i prawo w sporcie);
Cześć specjalistyczna: 132 godziny: wykłady: 42 godziny, ćwiczenia: 24 godziny, zajęcia praktyczne: 66 godzin.
Metodyka nauczania techniki i taktyki i taktyki gry, kontrola pracy treningowej, planowanie treningu, przygotowanie do treningu i zawodów sportowych, piłka ręczna historia, struktura i odmiany gry, sędziowanie , odnowa biologiczna, przygotowanie motoryczne, zajęcia seminaryjne.

Kadra wykładowców:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lektorzy EHF, trenerzy klasy I i M.

Opłaty za kurs:  2.500 zł (istnieje możliwość rozłożenia na raty):
I rata - 1 500 zł, płatna po decyzji o zakwalifikowaniu na kurs,
II rata - 1 000 zł do 07.09.2018 r.

Opłata obejmuje koszty realizacji zajęć dydaktycznych, materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej, przeprowadzenia egzaminu, wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu trenera piłki ręcznej kategorii B w przypadku ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym oraz po obronie pracy dyplomowej certyfikatu (w języku polskim i angielskim) uzyskania uprawnień na poziomie II, umożliwiający wydanie licencji trenera kategorii B.

Z chwilą rozpoczęcia kursu instruktorów sportu, wszelkie roszczenia finansowe uczestników kursu nie będą uwzględnione.
Wycofanie przedpłaty związane z rezygnacją z kursu może mieć miejsce najpóźniej dwa dni przed jego rozpoczęciem.

Płatności należy dokonywać na:
Łódzki Związek Piłki Ręcznej
91-427 Łódź ul. Kamińskiego 7/9
Nr konta: 28 1050 1461 1000 0022 6381 0448
w tytule wpłaty: kurs trenerski - II RINK; imię i nazwisko.

Wyżywienie i zakwaterowanie oraz dojazd uczestników są organizowane we własnym zakresie.

Uwaga: Kurs odbędzie się, jeśli liczba uczestników będzie wynosić co najmniej 20 osób.

Wszelkich informacji udziela: Jerzy Bończak e-mail: j.bonczak@lodzkizpr.pl

Chętnych zapraszamy do przesłania na adres Łódzkiego Związku: lodz@zprp.org.pl załączonego zgłoszenia.  [formularz zgłoszeniowy]

 skomentuj ten artykuł
dodał:  Marcin Połeć

ŁZPR nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy dodawanych przez użytkowników serwisu.

ŁZPR zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi.

skomentuj artykuł
komentarz
podpis

W przypadku wpisywania komentarzy niezgodnych z netykietą Internetu bądź umieszczania reklam
Twój adres IP będzie zablokowany - wejście na stronę z kompuetra będzie niemożliwe.

Twój adres IP to: 3.231.220.139

Dostawcą internetu jest: n/a

Korzystasz z przeglądarki: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
   administracja   poczta  lodzkizpr wykorzystuje cookies rodo w lodzkizpr ©2015-2020 Łódzki Związek Piłki Ręcznej | www.lodzkizpr.pl